Sağlıklı Yaşam Testleri

Oksidatif Stres Paneli (Glutatyon profili, Okside LDL, 8(OH) Deoksiguanizon)

Her gün maruz kaldığımız oksidan maddeler (metaller, çevresel toksinler, raf ömrü uzun, gıdaların içerdiği maddeler vb.) ve vücudun metabolizması sırasında oluşan ürünle hücrelerde hasara ve hücre yaşlanmasına neden olabilir. Oksidatif stres paneli ile vücudun oksidan ve antioksidan dengesini değerlendirmek mümkündür.

Geçirgen Bağırsak Paneli

Geçirgen Bağırsak durumunda bağırsak duvarından sızan patojenler ya da sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır. Bağışıklık sistemi de tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçer. Bu durum kronik (uzun süreçli) olursa bağışıklık sistemi aşırı duyarlı bir hale gelir. Bir süre sonra alerjiler, otoimmun hastalıklar (haşimato, sedef, diyabet, romatoid artrit vb.), hatta kan beyin bariyerinde bozulma ve parkinson, alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlar.

Homosistein

Homosisten , metiyonin döngüsünün bir ara parçasıdır. Metiyonin, hücresel dengenin sağlanmasında önemli rol oynayan bir amino asittir. Organizmamızda metiyonin kimyasal reaksiyona girerek glutatyonu oluştur. Homosistein yüksek kalp krizi veya inme riski taşıyan kişilerin taranması amacıyla kullanılır. Ailesinde koroner arter hastalığı geçmişi olan, bununla birlikte diğer bilinen risk faktörleri taşımayan kişilerde faydalıdır. B12 ve/veya folat eksikliği olup olmadığını belirlemek amacıyla bir homosistein testine bakılır.

HS-CRP

CRP karaciğer tarafından yapılan ve vücutta iltihabın olduğunu gösteren bir proteindir. CRP’nin açılımı “C Reaktif Protein” dir. Bir enfeksiyon, inflamasyon ya da travma durumunda kandaki CRP değeri yükselmektedir.

Mineral – Metal Paneli (Selenyum, Magnezyum, Çinko, Bakır, Manganez, Cıva, Kurşun, Kadmiyum, Arsenik)

Metabolizmada birçok enzimin çalışması için gerekli olan mineraller özellikle bağışıklık sistemi, endokrin sistem ve sinir sistemi için farklı öneme sahiptir. Toksik metaller ise oksidasyon, inflamasyon ve mineralleri baskılayarak vücuda zarar verirler. Toksik metaller ve bu toksik metallerin en fazla baskıladığı mineralleri birlikte ve eşzamanlı değerlendirmek çok önemlidir. Metal ve mineral analizlerinde altın standart olan ICP MSMS yönteminin kullanılması, hem hücre içi hem de hücre dışı alanda testin çalışılması en doğru değerlendirmeyi sağlar.

Bağışıklık Paneli (Çözünür interleukin 2 reseptörü (Sıl2r), İnterleukin 6 (IL 6), IgA, IgG, IgM, Lenfosit Tiplemesi (T lenfosit, Yardımcı T lenfositler, Sitotoksik T lenfositler, B lenfosit, NK hücreler), D vitamini, CRP, Kan sayımı)

Bağışıklık sisteminin hassas dengesi kritik önem taşır. Bu sistem dışarıdan gelen mikrobiyal etkenlere karşı vücudu savunurken, aynı zamanda bireyin yararına olan flora bakterilerine saldırmamalıdır. Bağışıklık paneli ile bağışıklık hücrelerinin durumunu bireysel olarak değerlendirmek mümkündür.

Depresyon – Kronik İnflamasyon Paneli (IDO aktivitesi, Triptofan, Kinürenin)

Günümüzde depresyonun tanısı büyük oranda klinik muayeneye ve çeşitli semptomların öznel olarak değerlendirilmesine bağlıdır. Depresyon gelişiminde sadece psikolojik değil, aynı zamanda biyolojik faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Biyolojik faktörlerin laboratuvar tanısı artık mümkündür ve depresif hastalarda bireyselleştirilmiş tedaviler için yeni bir yaklaşım sağlar.

Hormon Metabolizma Paneli (İdrar östrojenleri, progesojenler, Androjenler, Glukokortikoidler, Serbest Diürnal Kortizol, Diürnal Melatonin MT6S)

Hormonlarımızın metabolizma sürecinde doğru yolu izleyerek etkisizleştirilmesi ve vücuttan uzaklaştırılması önemlidir. Vücuttan atılamayan toksik ve metabolite dönen hormonlar kanser gibi çeşitli hastalıklar için risk oluştururlar. Testte vücudumuzun strese karşı verdiği kortizol yanıtını saptamak mümkün olmaktadır.

ColoAlert Test

Kolorektal kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi şansı çok yüksektir. Uzmanlar artık 45 yaşından itibaren kolorektal kanser taramasına başlanmasını önermektedir. ColoAlert test, basit bir dışkı örneği ile çalışılan çok hassas bir tarama testidir. Dışkıda yapılan DNA analizleri ile kolorektal kanserin veya kanser öncüsü lezyonların varlığı yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile taranabilmektedir.

Metilasyon Detoks Paneli (AHCY, COMT, MYHFR, MTR, MTRR)

Metilasyon birçok kronik hastalıkta önemli rol alır. Metilasyon Detoks Paneli, metilasyon yolağının işlevsel durumuna kapsamlı bakış sağlayarak bu komplike süreci anlaşılır kılar. Metilasyon Detoks Paneli, genetiği temel alarak, beslenme ve gıda takviyeleri ile birçok önemli kronik tıbbi duruma katkı sağlar.

Histamin İntoleransı Paneli (DAO, HİSTAMİN)

Histamin İntoleransı, kişinin tolere edebileceği düzeyin üzerindeki histamin seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Histamin İntoleransından DAO, bakır ve çinko sorumludur. Histamin intoleransı alerji ile karıştırılabilir ve kişilerde ciddi klinik tablo oluşturabilmektedir.

Vitamin Paneli; (A, C, D, E VİTAMİNİ, KOENZİM Q10)

Enfeksiyonlara karşı korunmak için yapılabilecek en önemli şeylerden biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Vitaminlerden eksik beslenme enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına ve hastalık yükünün artmasına sebep olur.

NMR – Lipoprotein Profil (Kolesteroller, Partikül Konsantrasyonu, Partikül Çapı)

Koroner Kalp Hastalığı riskini belirleyici olan HDL ve LDL seviyelerinden çok partiküllerinin çapı ve konsantrasyonu olduğu pek çok bilimsel yayında gösterilmiştir. NMR Lipoprotein Profil Testi ile kişinin kalp hastalıkları riski kolesterol değerlerinden çok daha hassas olarak değerlendirilir.

Alcat 150 (150 GIDA + Gluten + Gliadin + Candida)

ALCAT Test, “yeni nesil hücresel gıda duyarlılık” testidir. İnflamasyon yaratan gıdaları tespit ederek, kişiye özgü çözüm sağlar. Gıdalar, gıda katkı maddeleri ve ilaçların yanı sıra glüten, gliadin, süt proteinleri ve Candida mantarlarına karşı vücudun verdiği hücresel bağışıklık yanıtını değerlendirir. Kişiye özel yaklaşımla bağışıklık sistemini iyileştirerek ilgili birçok hastalığın klinik seyrini olumlu yönde etkilemeyi amaçlar. Kaçınılması gereken yiyecekler listesine ek olarak kişisel öğün planı sunar.

Adrenal Stres Profili (Kortizol, DHEA)

Vücudun fiziksel ve psiklolojik stres faktörlerine yanıtını, stresle başa çıkma durumunu gösteren adrenal stres profili testi aynı zamanda stres nedenlerini bulmak için de aydınlatıcıdır.Formu Doldurun Sizi Hemen Arayalım