Политика за поверителност

Vitalica Wellness изготви политиката си за поверителност в съответствие със Закона за защита на личните данни № 6698. Целта на този закон, при обработката на лични данни, особено неприкосновеността на личните данни е да защитава основните права и свободи на физическите лица и да регулира задълженията на физическите и юридическите лица, които обработват лични данни в регулациите на процедурите и принципите, които се спазват по горепосочените регламентации.

В обхвата на този договор личните ви данни :

  • Не се споделят с физически или юридически лица
  • Използват се за реализация на вашите права и очаквания
  • Биват защитени като  фирмена тайна
  • Използват се за разрешаването на всички видове проблеми, настъпили по време на престоя ви в клиниката.

Благодарим за разбирането!Попълнете формуляра Обаждаме ви се незабавно