Какво означава уелнес?

Укрепете жизнения си потенциал, като освободите душата, тялото и всяка клетка на ума си с Wellness.

1

Какво означава уелнес?
Уелнес, което на турски език означава "добро" или "благополучие", е състояние на поддържане на добро физическо и психическо здраве през целия живот. Според определението, дадено от Световната здравна организация (СЗО), това е състоянието, в което се чувстваме напълно здрави в духовно, физическо и социално отношение, с изключение на слабостта и подобряването на състоянието на болест.

Терминът, означаващ благополучие на турски език, който е еквивалентен на понятието "wellbeing", е използван за първи път в книгата "High Level Wellness", публикувана от д-р Халбърт Дън през 1961 г. В книгата, написана от д-р Дън, той заявява, че терминът е "движението за подобряване и поддържане на психологическото и физическото здраве през целия живот".

Какви са ефектите от уелнес?
Състоянието на оздравяване, което ви кара да чувствате, че сте винаги енергични, а психическото здраве е винаги на върха си през целия живот, ви помага да вземате съзнателни решения и да идеализирате начина си на живот. То повишава стандарта на живот и дава възможност на човека да има поучителни принципи в различни области. В случай на пълно възстановяване, което има оптимален ефект върху здравето, то има за резултат това, че помага да се подхожда към събитията от друга гледна точка и да се освободи от психически страдания и зависимости. В културата на благополучието, където осъзнаването е винаги отворено, то подобрява качеството на живот по холистичен начин във физически, емоционален, интелектуален, духовен, социален, екологичен и професионален план.

2

Физическо здраве
Една от първите стъпки в холистичното лечение е да се допълни нуждата от физическо изцеление. За тази цел трябва да се вземат предвид здравословна диета, която е полезна за организма, редовни физически упражнения, поддържане на идеално тегло, достатъчно сън дневно и избягване на вредни навици.

Емоционално здраве
Втората стъпка, която осигурява самодостатъчност и приемане на промяната и трансформацията, е пълното възстановяване на състоянието на емоционално оздравяване. То помага да се разберат собствените граници, да се осмислят чувствата, да се повиши осъзнатостта и да се регулира емоционалната нестабилност. Също така спомага за здравословната взаимовръзка на честност, уважение и доверие.

Интелектуално изцеление
Подпомага холистичния лечебен процес, който допринася за разпознаването на най-добрата версия на самия себе си, подкрепя личностното развитие и се основава на пълната откритост на възприятията в процеса на учене. По този начин то гарантира, че благосъстоянието на човека се повишава чрез преживяване на всички динамики на промяната и трансформацията.

Попълнете формуляра

Обаждаме ви се незабавно