Çakra Temizliği Nedir?

Hinduizm geleneklerine dayanan, evren ile insan enerjisinin bedeninde birleştiren enerji sisteminin kontrol edilmesine çakra temizliği denir.

1

Hinduizm geleneklerine dayanan, evren ile insan enerjisinin bedeninde birleştiren enerji sisteminin kontrol edilmesine çakra temizliği denir.

Çakra Nedir?

Çakra, Sanskritçe’de ‘tekerlek – disk’ anlamına gelmektedir. İnsanda bulunulduğuna inanılan chakra ise hayati bir yaşam gücü olan Prana’nın iletimi olarak ifade edilir.

Çakra Temizliği Nedir?

Yaşam gücünü kontrol altına alabilmek amacıyla 114 alt istasyona ayrılan enerji dağıtım ağının sağlıklı olmasını sağlayan çakra temizliğidir. Evren son derece karmaşık ve uzay, zaman, madde enerjinin bileşimiyle oluşur. Bu kozmik oluşumun, insan vücudunda enerji ve sistem döngüsü oluşturduğuna inanılır. İnsan vücudunda 7 büyük ana çakra bulunur. Çakralardan herhangi birimde meydana gelen bozukluk, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklar olarak kendini gösterir.

Çakralar 7 alanda ve omurganın yanında bulunurlar. Her büyük chakra bir endokrin bezine ve sinir pleksusu üzerinde etkisi vardır. Endokrin bezleri, vücudu düzenleyen hormonlar olarak nitelendirilir. Pleksus ise sinirlerin toplandığı böğedir. 7 Çakralar bulundukları konum nedeniyle fiziksel, duygusal, zihinsel etkiye sahip olarak insanın ruhsal sağlığını etkiler. Tüm çakralar vücudun belli bir alanından sorumludur. Bu yüzden çakraların herhangi birinin engellenmesi halinde insan vücudundaki akış bozularak kişiyi ruhsal, zihinsel, duygusal olarak etkilemeye başlar.

2

Çakra Temizliğinde 7 Ana Çakranın Özellikleri

1- Kök Chakra

Çakra temizliğinde, adrenal korteks bezleri ile ilişkili olan kök çakra, kuyruk sokumunda ve kırmızı renkte olan en yoğun enerji çakrasıdır. Kişinin kendini güvende hissetmesini, varoluşunun temelini, hayata karşı bağlılığını ve aidiyet duygusunun varlığını temsil eder. Çakra temizliğinin var olmaması halinde, kök çakra tıkanır.

2- Sarkal Chakra

Yumurtalık ve testislerle ilintili olan sarkal çakra, göbek deliğinin altında turuncu renktedir. Yaratıcılığı, hayal gücünü, cinsel dürtüyü ve haz duygusunu temsil eder.

3- Solar Pleksus Chakra

Pankreas ile ilintili olan solar pleksus çakrası, sarı renkte göbek deliğinden 3 parmak kadar yukarıda yer alır. İlham kaynağı güneş olan bu çakra, özsaygı, cesaret, güç, irade gücü ve empatiyi temsil eder.

4- Kalp Chakra

Göğüs kafesinin orta kısmında yer alan kalp ile ilintili, yeşil renkte olan kalp çakra, sevgi, aşk ve huzuru temsil eder.

5- Boğaz Chakra

Tiroid bezleri ile ilintili olan boğaz çakrası, boğaz bölgesinde yer alır. Dürüstlüğü ve sağlıklı bir iletişimi temsil etmektedir. Kişinin kendini iyi ifade etmesini ve açık konuşmasını sağlar.

6- Üçüncü Göz Chakra

Hipofiz bezleri ile ilintili olan üçüncü göz çakrası morumsu renkte alın bölgesinde yer alır. Telepatiyi, algılama gücünü, sezgilerin kuvvetli olmasını, bilgeliği temsil eder. Üçüncü göz çakrası sağlıklı çalışan bireyleri maddi ve manevi dengeyi tam olarak oluştururlar.

7- Taç Chakra

Kozalak şeklinde kafanın tepe noktası ile ilintilidir. Mor renkte olan taç çakra ilahi gücü, yaşamın amacı, anda kalmayı, farkındalığı ve öz benliği temsil eder.

Formu Doldurun

Sizi Hemen Arayalım