}

Meditasyon ile Ruhunuzu Dinlendirin!

Meditasyon günümüzde sıkça duyulan bir kelime olsa da az sayıda insan deneyimleyerek ve özümseyerek hayata geçiriyor. Kelimelerle anlatılması zor olan meditasyon, sadece deneyimleyen kişinin zihninde bir his bırakır. Uygulamaya başlamak için birçok yöntem söylenebilir, ancak bu başlamak isteyenlere yönlendirme verilebilir. Bir defa uygulamaya başlayan kişi her defasında deneyimlemek istese de, meyvesinin ne olduğunu tam olarak tarif edemeyecektir ancak hissedecektir.

Meditasyon Nedir?

Bu kelimenin anlamının tam olarak ne anlama geldiğini herkes kendi deneyimi ile bulmalıdır. Deneyim gerçek olsa da tarifi kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Meditasyonu daha iyi anlayabilmek için ilk olarak modern bilimin zihni nasıl kategorilere ayırdığını bilmek gerekir. Bilinçaltı, alt zihin, orta zihin ve üst zihin olarak 3 gruba ayrılabilir.

Alt zihin: Solunum ve dolaşım gibi vücudun çeşitli aktivitelerinin koordinasyonu ile ilgilenir. Bu bölüm içgüdüsel dürtülere neden olan zihin alanıdır ve kompleksler, fobiler, korkular ve takıntıların tezahür ettiği kısımdır.

Orta zihin: Uyanıkken kullandığımız verilerle ilgilenen kısımdır. Gelen verileri analiz eder, karşılaştırma yapar ve sonuçlar çıkarır. Burada zihnin cevapları bulan kısımdır. Örneğin çoğumuzun o an cevaplayamadığı için zihnine takılan sorular vardır, bir zaman geçer ve cevap kendiliğinden bilinç yüzüne çıkar. Farkında olmadan problem çözme işlemini orta zihin yapar. Ayrıca, rasyonel ve entelektüel düşünme alanıdır.

Üst zihin: Süper bilinç alanıdır. Sezgi, ilham, mutluluk ve aşkın deneyimlerin kaynağıdır. Dahiler bir anda beliren yaratıcı aydınlanmaları bu bölgeden alırlar. Bu kısım daha derin bilgilerin kaynağıdır. Bizler uyanık olduğumuz saatler içerisinde bilince yansıyan olayların sadece bir kısmının farkında oluruz ve bunlar genellikle orta zihinde gerçekleşen aktivitelerdir. Örneğin bu kelimeleri okuyup anlamanızdan sorumlu olan kısım orta zihindir.

Zihnin diğer bir parçası Carl Jung’un bilimsel kabulünde büyük rol oynadığı kolektif bilinç altıdır. Zihnin bu bölümünde evrimsel geçmişimizin faaliyetlerinin kayıtları vardır; atlarımızın ve arketiplerimizin faaliyetlerinin kayıtlarını içerir. Bizi diğer tüm insanlara bağlayan bu kısımdır çünkü ortak geçmişimizin detaylı planı bu alanda yar alır.

Zihnin tüm bu farklı bölümlerinin arkasında benlik ya da varoluşun özü bulunur. Biz farkında olmasak da yaptığımız her şeye ışık tutan benliktir. Çoğumuz varlığımızın merkezinin ego olduğunu varsayar fakat ego, sadece zihnin herhangi başka parçalarından biridir. Egoyu dahi aydınlatan benliktir.

Meditasyon Nasıl Yapılır?

Meditasyon yaptığımızda bilincimizi zihnin farklı kısımlarında gezdirebiliriz. Normalde bilincimiz orta zihnin yüzeysel aktiviteleri veya bilinçaltının rasyonel kısmı ile kısıtlanmıştır. Bu sayede düşünselleştirme (aşırı akıl yürütme) sürecinden uzaklaşmış oluruz.

Yeni başlayanlar için zihin perdesinde garip imgelerin belirmesi veya daha önce varlığını fark etmedikleri kökleşmiş derin komplekslerin ortaya çıkması olağan bir deneyimdir. Daha önceden sahip olduğunuzu fark etmediğiniz korkular meditasyon ile ortaya çıkabilir. Bunun sebebi meditasyon ile beraber bilincin, kompleks ve korkularımızla ilgili olan, alt zihne geçiş yapmasıdır. Daha önceden sadece bu korkuların sonuçlarının farkında olan bilinç, depresyon, nefret, öfke komplekslere ve korkulara ışık tutmaya başlar. Köklü komplekslerimiz ile yüzleştiğimizde onları ortadan kaldırmakta mümkün hale gelir ve hayatımıza yavaşça mutluluk girmeye başlar. Bu hem büyük bir cesaret hem de büyük bir sabır gerektirir.

Meditasyonun Etkileri

Kişi bir anda kendini derin meditasyon halinde bulmaya başlar. Zihnin sakinleşmesi ve gizli odalarının kapılarını açmak bir yana dursun, bu odaların size yerlerini göstermesi hatta onların varlıklarının farkına varmanız ciddi bir çalışma ve özveri gerektirir. Meditasyonun en güzel yanı, düzenli yapıldığında size bir süre sonra meditasyon halinde olmasanız bile uyanıklık veya uyku halinde çeşitli fısıltılar, imgeler veya birden gelen fikirler aracılığıyla aniden gelen cevaplar sunmasıdır. Bir kez bilincin farklı kısımlarında gezmeye başladığınızda artık Pandora’nın Kutusu açılmış demektir.

Meditasyonun Alt Bilince Etkisi

Alt zihnimizde olan zorlayıcı korkuların çoğunu ortadan kaldırmadan daha yüksek meditasyon evrelerine ulaşmak zordur. Bazen zihnimizdeki kompleksler o kadar zorlayıcıdır ki, neredeyse otomatik olarak bilincin dikkatini üzerlerine çektikleri için derin meditasyon evrelerine girmek mümkün değildir. Bilincin gidebileceği birçok başka alan olsa da mıknatısın demire çekilmesi gibi, o da alt zihnin aktivitelerine çekilir. Bilinç adeta korkularımız, fobilerimiz ve endişelerimizin üzerine gitmekten sapkın bir zevk alır.

Meditasyonun Üst Bilince Etkisi

Meditasyonun daha yüksek aşamalarında bilinç üst zihne, yani süper farkındalık (bilinç-üstü) alanına geçiş yapar. Bilinç rasyonel düşüncenin üzerine çıkar ve bizler gerçekliğe daha yaklaşmış oluruz. Kişi, ilham ve aydınlanmanın olduğu bir boyuta yükselir. Daha derin gerçek ve olgularını keşfetmeye başlar. Kişi, şimdiye kadar sadece hayal gücünde canlandırdığı ve imkansız gibi görünen, yeni yaşam alanlarına, varlığın yeni boyutlarına ve öz-benliğine geçiş yapar.

Meditasyonun zirvesi kişinin kendini gerçekleştirmesidir. Bu ancak üst zihnin ötesine geçildiğinde mümkün olur. Bilinç zihni keşfetmeyi bırakır ve var oluşun özüyle, benlikle özdeşleşir. Bu noktada zihin saf farkındalık halini alır. Bir kişi kendini gerçekleştirmeyi başardığında bu kendi merkeziyle, özüyle temas ettiği anlamına gelir ve artık varlığına ve hayata egonun bakış açısı ile değil, benliğin bakış açısıyla bakmaya başlar. Kişi varlığının özünden hareket etmeye başladığında, beden ve zihin nereyse farklı birimler olarak hareket etmeye başlar. Artık beden ve zihin kişi değildir; onlar sadece gerçek benliğinin yansımasıdır. Meditasyonun amacı zihnin farklı bölümlerini keşfetmek ve nihayetinde zihni tamamen aşmak olarak görülebilir.

Dr. Koshlendra PratapFormu Doldurun Sizi Hemen Arayalım